Combo Vinaphone

Combo Vina

 • grid
 • list

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE D60S 6 THÁNG
  D60S 6T
  420,000 đ
  Cú pháp: D60S 6T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  2GB data/ngày
  Thời hạn:
  180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB trong CTKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D60S 6T gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE D60S 12 THÁNG
  D60S 12T
  840,000 đ
  Cú pháp: D60S 12T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  2GB data/ngày
  Thời hạn:
  360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB trong CTKM
  Cú pháp hủy:
  HUY D60S 12T gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE D30S 6 THÁNG
  D30S 6T
  310,000 đ
  Cú pháp: D30S 6T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  1GB/ngày
  Thời hạn:
  6 tháng
  Miễn phí gọi nội mạng:
  1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  30 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc CTKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D30S 6T gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE D30S 12 THÁNG
  D30S 12T
  620,000 đ
  Cú pháp: D30S 12T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  1GB/ngày
  Thời hạn:
  12 tháng
  Miễn phí gọi nội mạng:
  1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  30 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc CTKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D30S 12T gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE VD149S 6 THÁNG
  VD149S 6T
  520,000 đ
  Cú pháp: VD149S 6T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  4GB/ngày
  Thời hạn:
  180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  200
  Áp dụng TB:
  TB trong CTKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  TRACUU VD149S 6T gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY VD149S 6T gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE VD149S 12 THÁNG
  VD149S 12T
  1,040,000 đ
  Cú pháp: VD149S 12T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  4GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  200
  Áp dụng TB:
  TB trong CTKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  TRACUU VD149S 12T gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY VD149S 12T gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE VD149 1 THÁNG
  VD149
  149,000 đ
  Cú pháp: VD149 DL 0944113978
  gửi 1543
  Hot:
  ĐK 6th tặng 1th, 12th tặng 2th - Vào Chi tiết để xem hướng dẫn
  Dung lượng:
  4GB/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngắt mạng
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  200
  Đối tượng:
  Theo danh sách khuyến mãi
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  TRACUU VD149 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY VD149 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  Ưu đãi đặc biệt: Đăng ký 6 tháng, tính tiền 5 tháng (754.000đ) 👉  ĐĂNG KÝ  Đăng ký 12 tháng, tính tiền 10 tháng ...

 • TN20
  6,000 đ
  Cú pháp: TN20 DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút
  Áp dụng TB:
  TB trả trước có mức giao dịch trong ngày dưới 4000 đồng
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU TN20 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY TN20 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • KB
  10,000 đ
  Cú pháp: KB DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  2000 phút
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU KB gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY KB gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • GV35
  35,000 đ
  Cú pháp: GV35 DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  10 phút
  Áp dụng TB:
  Khách hàng trong ngành giáo dục & kích hoạt sim Vinaphone từ 15/9/2017 trở lại đây
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU GV35 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY GV35 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ALO29
  29,000 đ
  Cú pháp: ALO29 DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  10 phút
  Áp dụng TB:
  TB trả trước kích hoạt từ 15/9/2017
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU ALO29 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY ALO29 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ALO35
  35,000 đ
  Cú pháp: ALO35 DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  10 phút
  Áp dụng TB:
  Trả trước thuộc CTKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU ALO35 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY ALO35 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ALO35 6T
  210,000 đ
  Cú pháp: ALO35 6T DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  10 phút/tháng
  Áp dụng TB:
  TB trả thuộc CTKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU ALO35 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY ALO35 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ALO35 12T
  420,000 đ
  Cú pháp: ALO35 12T DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  10 phút/tháng
  Áp dụng TB:
  TB thuộc CTKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU ALO35 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY ALO35 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • V10
  1,000 đ
  Cú pháp: V10 DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  10 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc CTKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU V10 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY V10 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • VMAX
  3,000 đ
  Cú pháp: VMAX DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  01 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU VMAX gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY VMAX gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • V30K
  30,000 đ
  Cú pháp: V30K DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  20 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc CTKM. Tặng thêm 30 phút gọi tới số cố định VNPT.
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU V30K gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY V30K gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • V35
  35,000 đ
  Cú pháp: V35 DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  55 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU V35 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY V35 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • V49
  49,000 đ
  Cú pháp: V49 DL 0944113978
  gửi 1543
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  1000 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  70 phút
  Áp dụng TB:
  TB trả sau thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Tra cứu thời lượng gọi và SMS còn lại:
  TRACUU V49 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY V49 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...