Dcom Viettel

Dcom Viettel

 • grid
 • list

 • D30
  30,000 đ
  Cú pháp: D30 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tiếp tục truy cập với cước phí 200đ/Mb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D30 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D50
  50,000 đ
  Cú pháp: D50 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  3,5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D50 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D70
  70,000 đ
  Cú pháp: D70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D70 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D90
  90,000 đ
  Cú pháp: D90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  10Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D90 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D120
  120,000 đ
  Cú pháp: D120 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  12Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Áp dụng với thuê bao Dcom trả trước.
  Cú pháp hủy
  HUY D120 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D200
  200,000 đ
  Cú pháp: D200 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  20Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng với sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D200 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • D300K
  300,000 đ
  Cú pháp: D300K 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  9Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  180 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng với sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • D500
  500,000 đ
  Cú pháp: D500 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  4Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D900
  900,000 đ
  Cú pháp: D900 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng cho sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...