Gói cước 3G/4G/5G Mobifone

Gói cước 3G/4G/5G Mobifone

 • D1
  8,000 đ
  Cú pháp: DK D1 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  150Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D1 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D5
  5,000 đ
  Cú pháp: DK D5 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D5 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D7
  7,000 đ
  Cú pháp: DK D7 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1.2GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D7 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D10
  10,000 đ
  Cú pháp: DK D10 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D10 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D15
  15,000 đ
  Cú pháp: DK D15 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  3GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  3 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D15 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D30
  30,000 đ
  Cú pháp: DK D30 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  7Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  7 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D30 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D79
  79,000 đ
  Cú pháp: DK D79 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  7.9Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  9.77đ/50Kb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D79 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIU
  70,000 đ
  Cú pháp: DK MIU 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  3.8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 70.000đ. Chu kỳ 90/180/360 ngày có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY MIU gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU
  200,000 đ
  Cú pháp: DK BMIU 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  16.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 200.000đ. Chu kỳ 90/180/360 ngày có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIU90
  90,000 đ
  Cú pháp: DK MIU90 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  5.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY MIU90 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU3
  300,000 đ
  Cú pháp: DK BMIU3 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU3 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU4
  400,000 đ
  Cú pháp: DK BMIU4 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU4 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...