Gói cước 3G/4G/5G tháng Mobifone

Gói cước 3G/4G/5G tháng

 • grid
 • list

 • D79
  79,000 đ
  Cú pháp:DK D79 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  7.9Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  9.77đ/50Kb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D79 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIU
  70,000 đ
  Cú pháp:DK MIU 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  3.8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 70.000đ. Chu kỳ 90/180/360 ngày có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY MIU gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIU90
  90,000 đ
  Cú pháp:DK MIU90 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  5.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY MIU90 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU
  200,000 đ
  Cú pháp:DK BMIU 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  16.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 200.000đ. Chu kỳ 90/180/360 ngày có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU3
  300,000 đ
  Cú pháp:DK BMIU3 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU3 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU4
  400,000 đ
  Cú pháp:DK BMIU4 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU4 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • M10
  10,000 đ
  Cú pháp:DK M10 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  50Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tiếp tục tốc độ cao với cước phí 25đ/50Kb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY M10 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • M25
  25,000 đ
  Cú pháp:DK M25 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  150Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tất cả TB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  25đ/50Kb
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY M25 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • M50
  50,000 đ
  Cú pháp:DK M50 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  450Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  25đ/50Kb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY M50 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • M70
  70,000 đ
  Cú pháp:DK M70 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  3.8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 70.000đ. Chu kỳ 90/180/360 ngày có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY M70 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • M90
  90,000 đ
  Cú pháp:DK M90 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  5.5G
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY M90 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • M120
  120,000 đ
  Cú pháp:DK M120 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8.8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 120.000đ. Chu kỳ 1 năm có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY M120 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

Đang xem 1/2 trang. Tổng số: 20 bản ghi được tìm thấy.