Gói cước 3G/4G/5G Viettel

Gói cước 3G/4G/5G Viettel

 • MI10D
  10,000 đ
  Cú pháp: MI10D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  1Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MI7D
  7,000 đ
  Cú pháp: MI7D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  700Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao trả trước nằm trong danh sách khuyến mại
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 3MI5D
  15,000 đ
  Cú pháp: 3MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  03 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng với thuê bao trả trước nằm trong danh sách khuyến mại
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ST15K
  15,000 đ
  Cú pháp: ST15K 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  /
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  ngày
  Áp dụng TB
  Trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MI5D
  5,000 đ
  Cú pháp: MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  Huy MI5D gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MI20T
  20,000 đ
  Cú pháp: MI20T 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tiếp tục truy cập với cước phí 25đ/50Kb
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY MI20T gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 15MI5D
  75,000 đ
  Cú pháp: 15MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 7MI5D
  35,000 đ
  Cú pháp: 7MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ST30K
  30,000 đ
  Cú pháp: ST30K 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIMAX70
  70,000 đ
  Cú pháp: MIMAX70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  3Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIMAX90
  90,000 đ
  Cú pháp: MIMAX90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIMAX125
  125,000 đ
  Cú pháp: MIMAX125 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  8GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...