Gói cước 3G/4G/5G Vinaphone

Gói cước 3G/4G/5G Vinaphone

 • MAX300
  3,000,000 đ
  Cú pháp: 12TMAX300 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  1200Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY 12TMAX300 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BIG120
  1,200,000 đ
  Cú pháp: 12TBIG120 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  720Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY 12TBIG120 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BIG200
  2,000,000 đ
  Cú pháp: 12TBIG200 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  1440Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY 12TBIG200 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 12TBIG300
  3,000,000 đ
  Cú pháp: 12TBIG300 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  2160Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY 12TBIG300 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • X15
  15,000 đ
  Cú pháp: X15 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  500Mb
  Thời hạn:
  Không giới hạn thời gian
  Áp dụng TB
  Dùng nhóm gói BIG và SPEED
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY X15 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • X25
  25,000 đ
  Cú pháp: X25 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  1.0Gb
  Thời hạn:
  Không giới hạn thời gian
  Áp dụng TB
  Dùng nhóm gói BIG và SPEED
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY X25 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • X35
  35,000 đ
  Cú pháp: X35 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  2.0Gb
  Thời hạn:
  Không giới hạn thời gian
  Áp dụng TB
  Dùng nhóm gói BIG và SPEED
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY X35 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • X19
  19,000 đ
  Cú pháp: X19 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  350Mb
  Thời hạn:
  Không giới hạn thời gian
  Áp dụng TB
  Dùng nhóm gói MAX
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY X19 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • X29
  29,000 đ
  Cú pháp: X29 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  500Mb
  Thời hạn:
  Không giới hạn thời gian
  Áp dụng TB
  Dùng nhóm gói MAX
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY X29 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • X39
  39,000 đ
  Cú pháp: X39 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  850Mb
  Thời hạn:
  Không giới hạn thời gian
  Áp dụng TB
  Dùng nhóm gói MAX
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY X39 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • X49
  49,000 đ
  Cú pháp: X49 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  850Mb
  Thời hạn:
  Không giới hạn thời gian
  Áp dụng TB
  Dùng nhóm gói MAX
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY X49 gửi 888

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...