Gói cước Combo Mobifone

Gói cước Combo Mobifone

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C120 1 THÁNG
  C120
  120,000 đ
  Cú pháp: DK C120 909616909
  gửi 909
  Hot:
  ĐK 6h + 1th, 12th + 2th
  Dung lượng:
  4Gb/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Đối tượng:
  theo danh sách khuyến mãi
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C120 gửi 999
  Thông tin thêm:
  Vào Chi tiết để xem hướng dẫn kiểm tra gói cước có thể đăng ký

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C190 1 THÁNG
  C190
  190,000 đ
  Cú pháp: DK C190 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  100 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C190 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C290 1 THÁNG
  C290
  290,000 đ
  Cú pháp: DK C290 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C290 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C390 1 THÁNG
  C390
  390,000 đ
  Cú pháp: DK C390 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8.7GB/tháng
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  10 phút đầu tiên/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY V70C gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 8E
  40,000 đ
  Cú pháp: DK 8E 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  1500
  Áp dụng TB:
  TB tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY 8E gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • T29
  2,900 đ
  Cú pháp: DK T29 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  38 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY T29 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • Y5
  5,000 đ
  Cú pháp: DK Y5 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  68 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY Y5 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K2
  2,000 đ
  Cú pháp: DK K2 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K2 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K90
  90,000 đ
  Cú pháp: DK K90 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  90 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K90 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K100
  100,000 đ
  Cú pháp: DK K100 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  150 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K100 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K250
  250,000 đ
  Cú pháp: DK K250 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  200 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  250 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K250 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K350
  350,000 đ
  Cú pháp: DK K350 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  300 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  350 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K350 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...