Gói cước Combo Viettel

Gói cước Combo Viettel

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC DK50 VIETTEL ƯU ĐÃI 500 PHÚT NỘI MẠNG CHỈ 50.000Đ
  DK50
  50,000 đ
  Cú pháp: DK50 847108108
  gửi 9123
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  500 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY DK50 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC F90U VIETTEL ƯU ĐÃI 5GB + 250SMS + MIỄN PHÍ GỌI
  F90U
  90,000 đ
  Cú pháp: F90U 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  15 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  250
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY F90U gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC F120U VIETTEL ƯU ĐÃI 7GB + MIỄN PHÍ GỌI
  F120U
  120,000 đ
  Cú pháp: F120U 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút/cuộc
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  40 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY F120U gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • SP0062
  90,000 đ
  Cú pháp: F90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  3GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  20 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY gới cước gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G-4G VIETTEL ST70 1 THÁNG CÓ NGAY 30GB
  ST70
  70,000 đ
  Cú pháp: ST70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  1GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY ST70 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G-4G VIETTEL ST90 1 THÁNG CÓ NGAY 60GB
  ST90
  90,000 đ
  Cú pháp: ST90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY ST90 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V90 VIETTEL CÓ NGAY 60GB MIỄN PHÍ GỌI NỘI & NGOẠI MẠNG
  V90
  90,000 đ
  Cú pháp: V90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Dừng truy cập
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V90 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V120 VIETTEL CÓ NGAY 60GB MIỄN PHÍ GỌI NỘI & NGOẠI MẠNG
  V120
  120,000 đ
  Cú pháp: V120 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  60GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút/cuộc
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 - 100 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V120 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V120C VIETTEL CÓ NGAY 30GB+1000 PHÚT GỌI
  V120C
  120,000 đ
  Cú pháp: V120C 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  30GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V120C gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V90C VIETTEL CÓ NGAY 15GB+1000 PHÚT GỌI
  V90C
  90,000 đ
  Cú pháp: V90C 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  15GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V90C gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V70C VIETTEL CÓ NGAY 9GB+1000 PHÚT GỌI
  V70C
  70,000 đ
  Cú pháp: V70C 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  9GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  10 phút/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V70C gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • F90
  90,000 đ
  Cú pháp: F90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  15 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  250
  Áp dụng TB:
  Thuê bao di động kích hoạt mới từ 01/08-15/11/2018 hoặc nằm trong danh sách được Viettel gửi tin nhắn

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...