Gói cước EZcom

EZcom

 • grid
 • list

 • EZMAX
  70,000 đ
  Cú pháp: EZMAX DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY gói cước gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • EZMAX100
  100,000 đ
  Cú pháp: EZMAX100 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  9Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY EZMAX100 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  Bạn là thuê bao EZCom muốn đăng ký gói cước Data để truy cập mạng. Nhưng hiện tại, trên thị trường rất ít gói dành riêng cho nhóm ...
 • EZMAX200
  200,000 đ
  Cú pháp: EZMAX200 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  20Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY EZMAX200 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • EZMAX300
  300,000 đ
  Cú pháp: EZMAX300 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  30Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY EZMAX300 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D50
  50,000 đ
  Cú pháp: D50 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  3Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tiếp tục truy cập với cước phí 200đ/Mb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D50 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D70
  70,000 đ
  Cú pháp: D70 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  6Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tiếp tục tốc độ cao với cước phí 200đ/Mb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D70 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D120
  120,000 đ
  Cú pháp: D120 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  12Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tiếp tục truy cập với cước phí 200đ/Mb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D120 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • D150
  150,000 đ
  Cú pháp: D150 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  9Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  90 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D150 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • D250
  250,000 đ
  Cú pháp: D250 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  24Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  180 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D250 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE D500 1 NĂM
  D500
  500,000 đ
  Cú pháp: D500 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  60GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB:
  EzCom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D500 gửi 1543

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...