Gói cước Hot Mobifone

Gói cước Mobifone Hot

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C120 1 THÁNG
  C120
  120,000 đ
  Cú pháp: DK C120 909616909
  gửi 909
  Hot:
  ĐK 6h + 1th, 12th + 2th
  Dung lượng:
  4Gb/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Đối tượng:
  theo danh sách khuyến mãi
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C120 gửi 999
  Thông tin thêm:
  Vào Chi tiết để xem hướng dẫn kiểm tra gói cước có thể đăng ký

  ---: Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ tại đây! Gói cước C120 ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C190 1 THÁNG
  C190
  190,000 đ
  Cú pháp: DK C190 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  100 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C190 gửi 999

  ---: Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ tại đây! Kịp thời đáp ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C290 1 THÁNG
  C290
  290,000 đ
  Cú pháp: DK C290 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C290 gửi 999

  ---: Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ tại đây! Thuê bao đăng ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C390 1 THÁNG
  C390
  390,000 đ
  Cú pháp: DK C390 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8.7GB/tháng
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  10 phút đầu tiên/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY V70C gửi 999

  ---: Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ tại đây! Thuê bao đăng ...