Gói cước Thoại Mobiphone

Gói cước Thoại

 • grid
 • list

 • T29
  2,900 đ
  Cú pháp:DK T29 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  38 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY T29 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • Y5
  5,000 đ
  Cú pháp:DK Y5 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  68 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY Y5 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K2
  2,000 đ
  Cú pháp:DK K2 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K2 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K90
  90,000 đ
  Cú pháp:DK K90 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  90 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K90 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K100
  100,000 đ
  Cú pháp:DK K100 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  150 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K100 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K250
  250,000 đ
  Cú pháp:DK K250 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  200 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  250 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K250 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K350
  350,000 đ
  Cú pháp:DK K350 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  300 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  350 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K350 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 7 bản ghi được tìm thấy.