Mobifone

Mobifone

 • grid
 • list

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C120 1 THÁNG
  C120
  120,000 đ
  Cú pháp: DK C120 909616909
  gửi 909
  Hot:
  ĐK 6h + 1th, 12th + 2th
  Dung lượng:
  4Gb/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Đối tượng:
  theo danh sách khuyến mãi
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C120 gửi 999
  Thông tin thêm:
  Vào Chi tiết để xem hướng dẫn kiểm tra gói cước có thể đăng ký

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C190 1 THÁNG
  C190
  190,000 đ
  Cú pháp: DK C190 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  100 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C190 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C290 1 THÁNG
  C290
  290,000 đ
  Cú pháp: DK C290 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C290 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C390 1 THÁNG
  C390
  390,000 đ
  Cú pháp: DK C390 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8.7GB/tháng
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  10 phút đầu tiên/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY V70C gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 8E
  40,000 đ
  Cú pháp: DK 8E 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  1500
  Áp dụng TB:
  TB tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY 8E gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • T29
  2,900 đ
  Cú pháp: DK T29 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  38 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY T29 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • Y5
  5,000 đ
  Cú pháp: DK Y5 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  68 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY Y5 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K2
  2,000 đ
  Cú pháp: DK K2 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  1 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K2 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K90
  90,000 đ
  Cú pháp: DK K90 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  90 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K90 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K100
  100,000 đ
  Cú pháp: DK K100 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  150 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K100 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K250
  250,000 đ
  Cú pháp: DK K250 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  200 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  250 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K250 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • K350
  350,000 đ
  Cú pháp: DK K350 909616909
  gửi 909
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  300 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  350 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY K350 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • D1
  8,000 đ
  Cú pháp: DK D1 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  150Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D1 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D5
  5,000 đ
  Cú pháp: DK D5 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D5 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D7
  7,000 đ
  Cú pháp: DK D7 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1.2GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D7 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D10
  10,000 đ
  Cú pháp: DK D10 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D10 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D15
  15,000 đ
  Cú pháp: DK D15 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  3GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  3 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D15 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D30
  30,000 đ
  Cú pháp: DK D30 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  7Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  7 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D30 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D79
  79,000 đ
  Cú pháp: DK D79 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  7.9Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  9.77đ/50Kb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D79 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIU
  70,000 đ
  Cú pháp: DK MIU 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  3.8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 70.000đ. Chu kỳ 90/180/360 ngày có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY MIU gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIU90
  90,000 đ
  Cú pháp: DK MIU90 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  5.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY MIU90 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU
  200,000 đ
  Cú pháp: DK BMIU 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  16.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng duy trì kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB. Đăng ký 1 tháng 200.000đ. Chu kỳ 90/180/360 ngày có khuyến mãi khủng!
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU3
  300,000 đ
  Cú pháp: DK BMIU3 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU3 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • BMIU4
  400,000 đ
  Cú pháp: DK BMIU4 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY BMIU4 gửi 999

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...