Trang chủ

 • Viettel - Theo cách của bạn

Viettel Vinaphone Mobilephone

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC DK50 VIETTEL ƯU ĐÃI 500 PHÚT NỘI MẠNG CHỈ 50.000Đ
  DK50
  50,000 đ
  Cú pháp:DK50 847108108
  gửi 9123
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  500 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY DK50 gửi 191
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC F90U VIETTEL ƯU ĐÃI 5GB + 250SMS + MIỄN PHÍ GỌI
  F90U
  90,000 đ
  Cú pháp:F90U 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  15 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  250
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY F90U gửi 191
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC F120U VIETTEL ƯU ĐÃI 7GB + MIỄN PHÍ GỌI
  F120U
  120,000 đ
  Cú pháp:F120U 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút/cuộc
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  40 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY F120U gửi 191
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V90 VIETTEL CÓ NGAY 60GB MIỄN PHÍ GỌI NỘI & NGOẠI MẠNG
  V90
  90,000 đ
  Cú pháp:V90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Dừng truy cập
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V90 gửi 191
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G-4G VIETTEL ST70 1 THÁNG CÓ NGAY 30GB
  ST70
  70,000 đ
  Cú pháp:ST70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  1GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY ST70 gửi 191
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G-4G VIETTEL ST90 1 THÁNG CÓ NGAY 60GB
  ST90
  90,000 đ
  Cú pháp:ST90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY ST90 gửi 191
 • MI10D
  10,000 đ
  Cú pháp:MI10D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  1Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY
 • MI7D
  7,000 đ
  Cú pháp:MI7D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  700Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao trả trước nằm trong danh sách khuyến mại
  Cú pháp hủy
  HUY
 • D30
  30,000 đ
  Cú pháp:D30 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tiếp tục truy cập với cước phí 200đ/Mb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D30 gửi 191
 • D50
  50,000 đ
  Cú pháp:D50 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  3,5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D50 gửi 191
 • D70
  70,000 đ
  Cú pháp:D70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D70 gửi 191
 • D90
  90,000 đ
  Cú pháp:D90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  10Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D90 gửi 191
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE VD149S 6 THÁNG
  VD149S 6T
  520,000 đ
  Cú pháp:VD149S 6T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  4GB/ngày
  Thời hạn:
  180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  200
  Áp dụng TB:
  TB trong CTKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  TRACUU VD149S 6T gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY VD149S 6T gửi 1543
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE VD149S 12 THÁNG
  VD149S 12T
  1,040,000 đ
  Cú pháp:VD149S 12T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  4GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  200
  Áp dụng TB:
  TB trong CTKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  TRACUU VD149S 12T gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY VD149S 12T gửi 1543
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE VD149 1 THÁNG
  VD149
  149,000 đ
  Cú pháp:VD149 DL 0944113978
  gửi 1543
  Hot:
  ĐK 6th tặng 1th, 12th tặng 2th - Vào Chi tiết để xem hướng dẫn
  Dung lượng:
  4GB/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngắt mạng
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 30 phút (Tối đa 1.500 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  200
  Đối tượng:
  Theo danh sách khuyến mãi
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  TRACUU VD149 gửi 900
  Cú pháp hủy:
  HUY VD149 gửi 1543
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE D60S 6 THÁNG
  D60S 6T
  420,000 đ
  Cú pháp:D60S 6T CTV025421
  gửi 900
  Dung lượng:
  2GB data/ngày
  Thời hạn:
  180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  1500 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB trong CTKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D60S 6T gửi 1543
 • MAX300
  3,000,000 đ
  Cú pháp:12TMAX300 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  1200Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY 12TMAX300 gửi 888
 • BIG120
  1,200,000 đ
  Cú pháp:12TBIG120 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  720Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY 12TBIG120 gửi 888
 • BIG200
  2,000,000 đ
  Cú pháp:12TBIG200 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  1440Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY 12TBIG200 gửi 888
 • 12TBIG300
  3,000,000 đ
  Cú pháp:12TBIG300 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  2160Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả các TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại
  DATA gửi 888
  Cú pháp hủy
  HUY 12TBIG300 gửi 888
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G – 4G – 5G VINAPHONE D500 1 NĂM
  D500
  500,000 đ
  Cú pháp:D500 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  60GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB:
  EzCom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY D500 gửi 1543
 • EZMAX
  70,000 đ
  Cú pháp:EZMAX DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY gói cước gửi 1543
 • EZMAX100
  100,000 đ
  Cú pháp:EZMAX100 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  9Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY EZMAX100 gửi 1543
 • EZMAX200
  200,000 đ
  Cú pháp:EZMAX200 DL 0944113978
  gửi 1543
  Dung lượng:
  20Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  EZcom
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 888
  Cú pháp hủy:
  HUY EZMAX200 gửi 1543
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C120 1 THÁNG
  C120
  120,000 đ
  Cú pháp:DK C120 909616909
  gửi 909
  Hot:
  ĐK 6h + 1th, 12th + 2th
  Dung lượng:
  4Gb/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Đối tượng:
  theo danh sách khuyến mãi
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C120 gửi 999
  Thông tin thêm:
  Vào Chi tiết để xem hướng dẫn kiểm tra gói cước có thể đăng ký
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C190 1 THÁNG
  C190
  190,000 đ
  Cú pháp:DK C190 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  100 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C190 gửi 999
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C290 1 THÁNG
  C290
  290,000 đ
  Cú pháp:DK C290 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  200 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY C290 gửi 999
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC COMBO THOẠI VÀ DATA MOBIFONE C390 1 THÁNG
  C390
  390,000 đ
  Cú pháp:DK C390 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  8.7GB/tháng
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  10 phút đầu tiên/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KT ALL gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY V70C gửi 999
 • D1
  8,000 đ
  Cú pháp:DK D1 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  150Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D1 gửi 999
 • D5
  5,000 đ
  Cú pháp:DK D5 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D5 gửi 999
 • D7
  7,000 đ
  Cú pháp:DK D7 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1.2GB
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D7 gửi 999
 • D10
  10,000 đ
  Cú pháp:DK D10 909616909
  gửi 909
  Dung lượng:
  1.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  1 ngày
  Áp dụng TB:
  Tất cả TB
  Cú pháp tra cứu Data còn lại:
  KT DATA gửi 999
  Cú pháp hủy:
  HUY D10 gửi 999