Viettel

Viettel

 • grid
 • list

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC DK50 VIETTEL ƯU ĐÃI 500 PHÚT NỘI MẠNG CHỈ 50.000Đ
  DK50
  50,000 đ
  Cú pháp: DK50 847108108
  gửi 9123
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  500 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY DK50 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC F90U VIETTEL ƯU ĐÃI 5GB + 250SMS + MIỄN PHÍ GỌI
  F90U
  90,000 đ
  Cú pháp: F90U 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  15 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  250
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY F90U gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC F120U VIETTEL ƯU ĐÃI 7GB + MIỄN PHÍ GỌI
  F120U
  120,000 đ
  Cú pháp: F120U 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút/cuộc
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  40 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY F120U gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V90 VIETTEL CÓ NGAY 60GB MIỄN PHÍ GỌI NỘI & NGOẠI MẠNG
  V90
  90,000 đ
  Cú pháp: V90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Dừng truy cập
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V90 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V120 VIETTEL CÓ NGAY 60GB MIỄN PHÍ GỌI NỘI & NGOẠI MẠNG
  V120
  120,000 đ
  Cú pháp: V120 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  60GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 20 phút/cuộc
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 - 100 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V120 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V70C VIETTEL CÓ NGAY 9GB+1000 PHÚT GỌI
  V70C
  70,000 đ
  Cú pháp: V70C 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  9GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  10 phút/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V70C gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V90C VIETTEL CÓ NGAY 15GB+1000 PHÚT GỌI
  V90C
  90,000 đ
  Cú pháp: V90C 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  15GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V90C gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC V120C VIETTEL CÓ NGAY 30GB+1000 PHÚT GỌI
  V120C
  120,000 đ
  Cú pháp: V120C 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  30GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  20 phút/cuộc (tối đa 1000 phút)
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  50 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY V120C gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • SP0062
  90,000 đ
  Cú pháp: F90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  3GB
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  20 phút
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY gới cước gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • F90
  90,000 đ
  Cú pháp: F90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  15 phút
  Tin nhắn nội mạng:
  250
  Áp dụng TB:
  Thuê bao di động kích hoạt mới từ 01/08-15/11/2018 hoặc nằm trong danh sách được Viettel gửi tin nhắn

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 3F90
  270,000 đ
  Cú pháp: 3F90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  15 phút/30 ngày
  Tin nhắn nội mạng:
  250
  Áp dụng TB:
  Thuê bao di động kích hoạt mới từ 16/11/2018

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 6F90
  540,000 đ
  Cú pháp: 6F90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  5Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao:
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng:
  Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng:
  15 phút/30 ngày
  Tin nhắn nội mạng:
  250
  Áp dụng TB:
  Thuê bao di động kích hoạt mới từ 16/11/2018

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G-4G VIETTEL ST70 1 THÁNG CÓ NGAY 30GB
  ST70
  70,000 đ
  Cú pháp: ST70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  1GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY ST70 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G-4G VIETTEL ST90 1 THÁNG CÓ NGAY 60GB
  ST90
  90,000 đ
  Cú pháp: ST90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2GB/ngày
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB:
  TB thuộc DSKM
  Tra cứu ưu đãi còn lại:
  KTTK gửi 191
  Cú pháp hủy:
  HUY ST90 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MI10D
  10,000 đ
  Cú pháp: MI10D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  1Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MI7D
  7,000 đ
  Cú pháp: MI7D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  700Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao trả trước nằm trong danh sách khuyến mại
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 3MI5D
  15,000 đ
  Cú pháp: 3MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  03 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng với thuê bao trả trước nằm trong danh sách khuyến mại
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ST15K
  15,000 đ
  Cú pháp: ST15K 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  /
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  ngày
  Áp dụng TB
  Trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MI5D
  5,000 đ
  Cú pháp: MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  01 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  Huy MI5D gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MI20T
  20,000 đ
  Cú pháp: MI20T 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tiếp tục truy cập với cước phí 25đ/50Kb
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY MI20T gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 15MI5D
  75,000 đ
  Cú pháp: 15MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • 7MI5D
  35,000 đ
  Cú pháp: 7MI5D 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  500Mb/ngày
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • ST30K
  30,000 đ
  Cú pháp: ST30K 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
  Thời hạn:
  07 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • MIMAX70
  70,000 đ
  Cú pháp: MIMAX70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  3Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Tất cả
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...

 • D30
  30,000 đ
  Cú pháp: D30 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  2.5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Tiếp tục truy cập với cước phí 200đ/Mb
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng thuê bao Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D30 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D50
  50,000 đ
  Cú pháp: D50 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  3,5Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D50 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D70
  70,000 đ
  Cú pháp: D70 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D70 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D90
  90,000 đ
  Cú pháp: D90 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  10Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D90 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D120
  120,000 đ
  Cú pháp: D120 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  12Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Áp dụng với thuê bao Dcom trả trước.
  Cú pháp hủy
  HUY D120 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D200
  200,000 đ
  Cú pháp: D200 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  20Gb
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  30 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng với sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY D200 gửi 191

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D300K
  300,000 đ
  Cú pháp: D300K 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  9Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Ngừng kết nối Internet
  Thời hạn:
  180 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng với sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D500
  500,000 đ
  Cú pháp: D500 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  4Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...
 • D900
  900,000 đ
  Cú pháp: D900 847108108
  gửi 9123
  Dung lượng:
  7Gb/tháng
  Sau khi hết Data tốc độ cao
  Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường
  Thời hạn:
  360 ngày
  Áp dụng TB
  Chỉ áp dụng cho sim Dcom trả trước
  Cú pháp hủy
  HUY

  Tình trạng : Mời liên hệ

  ​ KIỂM TRA GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ...


Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký

Viettel cung cấp rất nhiều gói cước khuyến mãi hấp dẫn như gói cước V120 Viettel, gói cước Trendy Viettel, gói cước ST90,… Các gói cước này có thể khuyến mãi về dung lượng lướt web, tin nhắn và gọi thoại, hoặc ưu đãi combo. Mỗi một gói ưu đãi đều có những quy định và đối tượng sử dụng nhất định nên người dùng cần nắm rõ để biết mình có thể đăng ký hay không.

Có 2 cách rất đơn giản để chúng ta biết được mình có thể đăng ký được gói cước miễn phí nào từ Viettel. Từ đó bạn dễ dàng hơn cho việc chọn lựa gói cước muốn đăng ký và sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tra cứu gói cước khuyến mãi của Viettel cho mình.

1. Tra cứu gói cước Viettel trên My Viettel

Bước 1:

Chúng ta mở ứng dụng My Viettel đã cài trên điện thoại, hoặc có thể tạo mới rất đơn giản. Trong giao diện chính kéo xuống bên dưới rồi chọn vào mục Dành riêng cho bạn. Khi đó hiển thị chi tiết hơn các gói cước khuyến mãi cho chủ tài khoản. Đầu tiên là các gói cước Data khuyến mãi.

Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký 1

Bước 2:

Tiếp đến là mục Thoại & SMSCombo và Tặng gói cước đến số điện thoại khác.

Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký 2

Bước 3:

Danh sách các gói cước khuyến mãi xếp theo các gói được nhiều người đăng ký, hay sắp xếp theo các gói cước dùng cho ngày, tuần và cho tháng. Để thay đổi lại kiểu sắp xếp các gói cước, nhấn vào chữ Mua nhiều. Lúc này hiển thị giao diện các kiểu sắp xếp như theo giá, theo tên.

Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký 3

Ngoài ra chúng ta cũng có thể lọc các gói cước dùng trong ngày, theo tuần hoặc theo tháng.

Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký 4

Bước 4:

Việc cuối cùng đó là lựa chọn gói cước muốn sử dụng rồi nhấn vào nút Đăng ký, rồi lựa chọn cách thức xác nhận để đăng ký gói cước, qua tài khoản điện thoại, qua thẻ hay qua Viettel++ nếu được cung cấp.

Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký 5

2. Tra gói cước Viettel qua *098#

Cách thực hiện này rất đơn giản đó là nhập *098# rồi nhấn gọi. Khi đó sẽ hiển thị giao diện Thông tin từ nhà cung cấp với các nhánh số chương trình ưu đãi từ Viettel, nhấn đúng nhánh số dịch vụ rồi nhấn Gửi.

Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký 6

Hiển thị nội dung cho nhánh số mà bạn chọn, chẳng hạn ở đây tra cứu gói cước Data. Để xem đầy đủ các gói cước nhấn 00 và nhấn Gửi để hiển thị nội dung còn lại.

Cách tra gói cước khuyến mãi Viettel có thể đăng ký 7

Như vậy bạn đã biết cách tra cứu các gói cước khuyến mãi Viettel mà có cơ hội đăng ký sử dụng. Nếu sử dụng ứng dụng My Viettel thì chúng ta có thể đăng ký ngay mà không cần thực hiện theo cú pháp nhắn tin đăng ký cho từng gói cước.

Chúc các bạn thực hiện thành công!